กระต่าย สัตว์หูยาว ตัวน้อยๆที่เราเคยได้เห็นในหนังในละครนั้น คนทั่วไปมักจะแยกสายพันธุ์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กระต่ายเลี้ยงกับกระต่ายป่า ซึ่งรู้หรือไม่ว่ากระต่าย 2 ประเภทนี้แตกต่างสายพันธุ์กัน และกระต่ายป่าก็ไม่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงดูภายในบ้านอีกด้วย เดิมทีนักวิทยาศาสตร์จัดกระต่ายไว้ในสปีชียส์โรเดนเชีย ซึ่งมีหนูและกระรอกเป็นพี่น้องร่วมสายพันธุ์เดียวกัน แต่ในเวลาต่อมาก็พบว่ากระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีลักษณะพิเศษที่โดดเด่นหลายประการ จึงแยกกระต่ายออกมาจัดใหม่ในสปีชี่ยส์ลากามอร์ฟา (Lagamorpha) วิธีดูเพศกระต่าย...