ความรักที่ดี

ความรักที่ดีคืออะไร แล้วเราจะหาได้จากที่ไหน ส่วนใหญ่ก็เห็นแต่ รัก ๆ เลิก ๆ ไม่ยั่งยืน มันไม่ง่ายเลยที่จะเจอความรักดี ๆ แต่ถ้าหากใครเจอคนที่ทำให้นิยามของคำว่า ความรักที่ดี เป็นจริงแล้วนั้น จงรักษาคน ๆ นั้นไว้ให้ดี แล้วความรักที่ดีของแต่ละคน นิยามไว้แบบไหนกันบ้าง บางคนอาจจะนิยามไว้ว่า ความรักที่ดีต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกัน มีความรักที่มั่นคงหนักแน่น มีความรักที่โรแมนติก อยู่ด้วยแล้วมีความสบายใจ หรืออาจจะมีความรักที่รูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียว ถ้าในส่วนตัวเรานั้น เราอยากมีความรักที่อยู่ด้วยกันแล้วสบายใจ มีความซื่อสัตย์ต่อกัน ไม่จำเป็นว่าคนนั้นจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหน ฐานะครอบครัวเป็นอย่างไร เราขอแค่คนที่เมื่อเวลาอยู่ด้วยแล้วเกิดความสบายใจ เป็นความสบายใจให้กันและกัน แม้ในวันที่เราท้อ สิ้นหวังก็ขอให้หันไปแล้วเจอเขาอยู่ข้าง ๆ เสมอ ขอให้คนนั้นเป็นคนทีซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอให้คนนั้นทำให้เรายิ้มได้ มากกว่าทำให้เราร้องไห้ ขอให้เป็นกำลังใจให้กัน เติบโตไปด้วยกัน ขอให้เสมอต้นเสมอปลายอย่างนี้เรื่อยไป             ความรักมักจะมีอุปสรรคมากีดขวางเหมือนเป็นบททดสอบจากสวรรค์  บางคู่ก็พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปด้วยกัน บางคู่ก็ยอมปล่อยมือกันไปง่ายดาย แล้วอะไรคือสิ่งที่ทำลายความสัมพันธ์ได้งานที่สุด นั่นก็คือ..  – ความไม่เข้าใจกัน บางคู่ก็เลือกที่จะปรับความเข้าใจกันตรง ๆ […]