โป๊ยเซียน Euphorbia milli

Euphorbia milli

โป๊ยเซียน (ชื่อวิทยาศาสตร์: Euphorbia milli) เป็นหนึ่งในไม้มงคล จัดอยู่ในวงศ์ Euphorbiaceae อยู่ในสกุล Euphorbia ซึ่งเป็นสกุลเดียวกับพืชหลายชนิด เช่น ต้นคริสต์มาส และส้มเช้า

 

ลักษณะโดยทั่วไป

ใบยาวรี ปลายใบจะแหลม ออกดอกเป็นกลุ่ม ๆ แต่ละดอกจะมีกลีบอยู่ตรงข้ามกัน ดอกโป๊ยเซียนมีหลายสี เช่น แดง เหลือง ชมพู ส้ม ขาว เป็นต้น ดอกโป๊ยเซียนจะออกดอกทั้งปี แต่ออกมากในหน้าหนาว และดอกจะทนมาก ลำต้นมีหนามแหลม และแข็งคล้ายกระบองเพชร

 

การขยายพันธุ์โป๊ยเซียน

สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การปักชำ การตอนกิ่ง การเสียบกิ่ง และการเพาะเมล็ด แต่ที่นิยมทำมากและได้ผลดีคือ การปักชำ และการเสียบกิ่ง

การดูแลรักษา

  • เนื่องจากโป๊ยเซียนเป็นพืชมงคล ผู้ปลูกจึงควรดูแลรักษามากเป็นพิเศษเพราะมันมีคุณค่าทางจิตใจ ผู้ปลูกจึงควรปลูกในสภาพแวดล้อมที่ดี และควรจะมีการดูแลรักษาที่ดีด้วย
  • ดินที่นำมาปลูก ควรเป็นดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี ไม่เช่นนั้นรากโป๊ยเซียนอาจเน่าได้ ที่สำคัญควรเปลี่ยนดินทุก ๆ ปี
  • แสงแดด โป๊ยเซียนเป็นพืชที่ชอบแดด จึงควรให้โป๊ยเซียนได้รับแสงแดดที่เพียงพอ ถ้ามากไปดอกจะเล็ก แต่ถ้าน้อยไปดอกจะโต ต้นจะไม่แข็งแรง
  • น้ำ โป๊ยเซียนทนต่อสภาพแล้งได้ดีพอสมควร จึงไม่จำเป็นต้องให้น้ำทุกวัน ถ้าโป๊ยเซียนอยู่ในช่วงออกดอก ไม่ควรรดน้ำที่ดอกเพราะจะทำให้ดอกเน่าและร่วงเร็ว และหากรดน้ำมากเกินไป จะทำให้โป๊ยเซียนเป็นโรครากเน่า และเกิดเชื้อราขึ้นในดินที่ใช้ปลูก
  • ปุ๋ย สามารถใส่ได้ทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ โดยปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอกหรือ ปุ๋ยหมักจะทำให้ดินร่วนซุย ควรให้ปุ๋ยแก่โป๊ยเซียนเดือนละ 1-2 ครั้ง

การตัดแต่งกิ่ง โป๊ยเซียนบางพันธุ์อาจแตกกิ่งออกมามาก ทำให้ใบอาจจะไปปิดบังแสง แล้วทำให้อากาศไม่ถ่ายเท จึงควรมีการตัดแต่งกิ่งทั้งเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก และเพื่อความสวยงาม นอกจากนี้กิ่งที่ตัดออกมายังสามารถนำไปขยายพันธุ์ต่อได้อีกด้วย

 ความเชื่อเกี่ยวกับไม้มงคล

ในศาสตร์และความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ ต้นโป๊ยเซียน นับว่าเป็นอีกต้นไม้มงคลที่มีผลทางอ้อมด้านจิตใจของผู้ปลูก ด้วยคนโบราณเชื่อว่าต้นไม้ชนิดนี้ เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคลแก่ผู้ปลูก อีกทั้งยังช่วยป้องกันภัยอันตรายให้แก่ผู้คนในบ้าน โดยเฉพาะชาวจีนที่เชื่อและนับถือต้นไม้ชนิดนี้มานับพันปีเพราะเชื่อว่าเป็นไม้มงคลตัวแทนแห่งเทพเข้าทั้ง 8 องค์ของชาวจีน ที่คอยคุ้มครองและประทานพรให้มนุษย์มีแต่ความสุขสงบ เจริญรุ่งเรือง อีกประการหนึ่งยังเชื่อว่าเป็นไม้มงคลแห่งการทำนายโชค วาสนาของผู้ปลูก โดยเชื่อกันว่า ต้นโป๊ยเซียนที่ออกดอกมากกว่า 8 ดอกต่อช่อจะส่งผลให้ผู้ปลูกมีโชคลาภมาก และยิ่งออกดอกมากเท่าใด ก็ยิ่งส่งผลให้มีโชคลาภ ชื่อเสียง ยศถาบรรดาศักดิ์มากขึ้นเท่านั้น

ตำแหน่งที่เหมาะสมแก่การปลูกภายในบริเวณบ้าน

ด้วยเหตุที่ต้นโป๊ยเซียนเป็นไม้มงคลให้คุณ ที่ให้ผลทางอ้อมต่อจิตใจของคนในเรือนชาน ดังนั้น หากท่านต้องการปลูกไว้ในบริเวณบ้าน อาจต้องให้ผู้สูงอายุในบ้านหรือผู้ที่ท่านเคารพนับถือ น่ายกย่อง เป็นผู้ปลูกให้จะเสริมสิริมงคลมากขึ้น โดยควรปลูกในทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวบ้านจะเหมาะที่สุดเพื่อเสริมคุณให้แก่โป๊ยเซียน ส่วนวันที่เหมาะสมสำหรับการปลูกไม้ดอกให้คุณนั้น ควรลงมือปลูกวันพุธ ตามความเชื่อโบราณที่จะเสริมคุณให้ไม้ดอกมงคลออกดอกได้อย่างสมบูรณ์และสวยงาม เสริมสิริให้แก่ตัวบ้านและผู้อยู่อาศัย